Wat is implisiete en eksplisiete dwang in JavaScript?

Blog

Wat is implisiete en eksplisiete dwang in JavaScript?

Wat is implisiete en eksplisiete dwang in JavaScript?

Implisiete en eksplisiete dwang in JavaScript

Dwang is die proses van die omskakeling van data van een tipe na 'n anderDaar is gevalle waar JavaScript implisiet dwang uitoefen en ons nie daarvan bewus is nie.

Dwang is van toepassing op elke datatipe wat in die JavaScript -wêreld voorkom. 'N Voorbeeld van dwang word hieronder getoon:let number = Number('35');

Hier omskakel ons eksplisiet 'n string na 'n getal deur die string na die ingeboude te gee Nommer () funksie.

Daar is twee tipes dwang in JavaScript:Implisiete dwang: Tipe -omskakeling word implisiet deur JavaScript gedoen.

Uitdruklike dwang: Tipe -omskakeling word eksplisiet in kode gedoen met behulp van die ingeboude funksies soos Number (), String (), Boolean (), ens.

Ons kyk na voorbeelde vir beide tipes.

In hierdie geval word die omskakeling eksplisiet deur die ontwikkelaar in die kode gedoen. JavaScript bied ingeboude metodes vir tipe -omskakeling.

Omskakel na nommer

Die wêreldwye metode () word gebruik om enige ander datatipe waarde na numeriese waardes om te skakel.

Number('25') //Output is 25 as '25' string is converted to number 25 Number('') //Output is 0 as '' string is converted to 0 Number([]) //Output is 0 as [] is converted to 0 Number(null) //Output is 0 as null is converted to 0 Number(true) //Output is 1 as true is converted to 1 Number(false) //Output is 0 as false is converted to 0 Number('Test') //Output is NaN as 'Test' could not be converted to number

parseInt () en parseFloat () Metodes kan ook gebruik word om getalle wat as 'n string gestoor is, na 'n getal om te skakel. Vir alle ander datatipes sal dit NaN teruggee.

Omskakel na string

Die globale metode van String () word gebruik om enige ander datatipe waarde na stringwaardes om te skakel.

String(25) //Output is '25' as 25 is converted to string '25' String([]) //Output is '' as [] is converted to empty string '' String(null) //Output is 'null' as null is converted to string 'null' String(true) //Output is 'true' as true is converted to string 'true' String(false) //Output is 'false' as false is converted to string 'false' String({}) //Output is '[object Object]' as {} is converted to string(similar to calling toString() on a object)

Omskakel na Boole

Die globale Booleaanse () metode word gebruik om enige ander datatipe waarde na Boole waardes om te skakel.

Boolean(25) //Output is true Boolean([]) //Output is true Boolean(null) //Output is false Boolean({}) //Output is true Boolean('Yeah! I will be converted to Boolean.') //Output is true

Dit is alles. Dankie dat u gelees het!

#JavaScript #React #Programmering #Ontwikkeling aan die einde